Belgische opstand, de-

gevolgd op de juli-revolutie in Parijs van 1830, die aldaar een eind maakte aan de regering van Karel x. In Brussel stak een opgewonden menigte het huis van Van Maanen, de minister van justitie, in brand. De Brabantse vlag werd gehesen op alle regeringsgebouwen. Dit luidde het einde in van de regering van koning Willem i.

In een noot uit 1872 bij Idee 451 vraagt m. of de ‘geslagen wond’ nog te genezen is. ‘Kan de zo baldadig gespleten Nederlandse stam tot één krachtig geheel worden verenigd?’. Hij antwoordt zelf:

't Kan nóg! Vlamingen, 't kan nóg! Maar... aan beide zyden moet men een en ander leren, en... afleren. Als dit geschiedde, zouden we ons om 't Buitenland niet hoeven bekommeren. Elke natie - en wy, Nederlanders, zyn een natie, wat men van veel politieke agglomeratiën niet zeggen kan - elke natie is sterker dan 't grootste leger.’ (vw iii, p. 401)

*Vlaamse Beweging