Begroting van een Hollands huisgezin

In Idee 451 neemt m. de begroting van een Hollands huisgezin van *K. Ris op:

‘Ik geef u hier de begroting van een Hollands huisgezin. Later hoop ik er meer te publiceren, en zal ik ze den Koning voorleggen, opdat hy wete hoe de arme drommels gevoed worden, die zo schreeuwen en geestdriften, als hy Amsterdam bezoekt.’

De begroting krijgt als titel mee:

‘Budget van een huisgezin te Amsterdam. Inkomen: Zes gulden in de week, vrye woning en vry brandstof. Sterkte: man, vrouw, drie kinderen van 7 tot 10 jaren.’ (vw iii, p. 121-122)