Multatuli.online


Verantwoording van de illustraties

De afbeeldingen op de volgende pagina's zijn afkomstig uit de collectie van het Multatuli Museum: p. 30, 32, 40, 45, 58, 74, 77, 82, 98, 100, 120, 126, 140, 148 (boven), 170, 192, 235, 273, 286, 287, 305, 317 (links), 337, 351, 372, 374, 384, 387, 394, 396, 406, 427, 443, 454, 468, 475, 496, 510, 529, 541, 555, 564, 597, 616, 631, 637, 656, 664, 674, 680, 698, 707, 712, 715, 718, 721, 737 (onder), 740, 746, 753 (onder), 762, 772.

Herkomst van de overige illustraties:

p. 26: Omnibus. Geïllustreerde bladen aan schoone letteren en kunst gewijd. 1871.
p. 47: Holland. Almanak voor 1855. Uitgegeven door J. van Lennep, Amsterdam [1854].
p. 92: foto auteur.
p. 104: Abm des Amorie van der Hoeven Jr, Nagelaten leerredenen. Leeuwarden 18492.
p. 137: foto Woodbury en Page, part. coll.
p. 148 (onder): kitlv.
p. 155: kitlv.
p. 160: part. coll.
p. 166: H.J.J.L. Stuers, De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter westkust van Sumatra. Amsterdam 1849-1850.
p. 170: C.W.M. van de Velde, Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven. Amsterdam [1844-1845].
p. 179: De Stuers, De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter westkust van Sumatra.
p. 205: part. coll.
p. 208: W.R. van Hoëvell, Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847. Amsterdam 1849-1854.
p. 215: kitlv.
p. 225: kb, Den Haag.
p. 240: J. Pijnappel Gz., Atlas van de Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië. Amsterdam 1872.
p. 248: kb, Den Haag.
p. 254: part. coll.
p. 248: kb, Den Haag.
p. 267: Views of St. Helena. From Photographs by G.W. Melliss, z.p. 1857.
p. 278: J. Bosscha jr. e.a., Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken. Deel i, Leiden 1864.
p. 290: part. coll.
p. 301: kb, Den Haag.
p. 317 (rechts): Van de Velde, Gezigten uit Neêrlands Indië.
p. 356: J.C.F. van Heerdt, Mijne reis met de landmail van Batavia (...) tot Alexandrië in Egypte. 's-Gravenhage 1851.

p. 358: idem.
p. 393: [A.J. de Bull], Herinnering aan Mr. J. van Lennep. Amsterdam 1869.
p. 431: kb, Den Haag.
p. 482: part. coll.
p. 496 (rechts): part. coll.
p. 507: part. coll.
p. 518: part. coll.
p. 571: De Dageraad. Geschiedenis, herinneringen en beschouwingen. 1856-1906. Amsterdam 1906.
p. 577: Gerard Keller, Europa in al zijn heerlijkheid geschetst. Rotterdam z.j.
p. 586: Amsterdam. Gids met platen. Amsterdam 1882.
p. 595: M.C.U. Huber, De reuzenstrijd van 1870/71. Beschrijving van den oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen. Arnhem 1871.
p. 601: Mainz in alten Ansichten. Frankfurt am Main 1977.
p. 643: H.B. van Lummel, De oude en de nieuwe wereld. Schetsen en tafereelen uit het leven der menschheid. Amsterdam 1875.
p. 650: Wiesbadener Fremdenführer. Wiesbaden 1863.
p. 652: ara, Den Haag.
p. 658: idem.
p. 686: part. coll.
p. 703: Eigen Haard 1886.
p. 726: foto auteur.
p. 726: Geisenheim am Rhein in alten Ansichten. Zaltbommel 1985.
p. 734: Eigen Haard 1887.
p. 734 (boven): idem.
p. 753: ara, Den Haag.
p. 756: foto auteur.