Zeyde, Carel van der-

geb. 1838 te Overschie, onderwijzer, later leraar Duits en Nederlands te Zaandam. Hij was een groot bewonderaar van m., wat o.a. blijkt uit de diverse artikelen van zijn hand in De Dageraad, zijn gedicht ‘Bij den 65sten Verjaardag van ons Eerelid, Eduard Douwes Dekker’ (De Dageraad van 2 maart 1885, p. 189-192; vw xxiii, p. 312-316), en zijn voordracht, getiteld ‘Multatuli en de opvoeding’ die hij hield voor de vereniging De Dageraad (verslag in Het Schoolblad, jrg. xviii, nr. 1, 1888). Verder voerde hij het woord op de Multatuli-avonden van deze vereniging en publiceerde hij bij m.'s overlijden het artikel ‘Waarvoor heeft hij geleefd?’ (De Dageraad, 15 maart 1887; vw xxiv, p. 312-313).