Straattoneel in Den Haag

schets in Idee 703, waarin een prediker, geïnspireerd op *I. Esser, tevergeefs, het ‘Woord des Levens’ verkondigt. Dit toneel sterkte m. in zijn mening ‘over de ongeschiktheid onzer natie, om op die wyze te worden gedoceerd’ (Idee 703, vw iv, p. 427-433).