Staes, Jozef-

1828-1903, geb. te Antwerpen, Vlaams dichter en letterkundige, aanvankelijk werkzaam in een sigarenfabriek, vanaf 1857 redacteur van het Handelsblad van Antwerpen. In 1880 verscheen zijn artikel ‘Schrijvers en Navolgers’ (De Vlaamsche School, p. 31; vw xx, p. 340-343), waarin hij betoogt dat de stof voor *Vorstenschool ontleend is aan het verhaal ‘Grain de sable’ van Michel Masson (Contes de l'Atelier, 1838). m. schreef zelf op 14 november 1867 - hij werkt dan aan *Vorstenschool - dat hij de intrige ontleent aan ‘een verhaaltje dat ik in myn jeugd las (van Michel Masson)’ (vw xii, p. 489).

(Lit. H.H.J. de Leeuwe, Multatuli. Het drama en het toneel, Amsterdam, 1950, p. 121)