Schrijvers

In een noot bij Idee 399 schrijft m. dat een schrijver in Nederland moet wedijveren met de ‘vernuften van heel de beschaafde wereld’. Hij moet zich echter wel tevreden stellen met een ‘bespottelyk geringe betaling’. En dat wordt geenszins goedgemaakt door ‘hartelyker hulde, dieper verering, meer invloed, hoger aanzien, verhevener standpunt’:

‘De Natie is dom, het eerste het beste ministertje krijgt meer geld en waardering dan ‘een schrijver die duizenden sticht, leert of vermaakt.’ (vw ii, p. 721).

*schrijverschap