Saint Martin

i.e. Sint Maarten, één van de zgn. Kleine Antillen (thans Bovenwindse eilanden), eiland in West-Indië (thans Caribisch gebied), waarvan het noordelijk deel aan Frankrijk en het zuidelijk deel aan Nederland behoort. In een noot bij Idee 533 schrijft m. dat de regering hem had voorgesteld gouverneur van St. Martin te worden (vw iii, p. 363). In een noot uit 1877 vertelt hij dat het aanbod van een ‘eervolle en winstgevende betrekking in de West’ hem in het najaar van 1859 werd gedaan ten huize van *J. van Lennep, die getuige was van m.'s weigering: ‘M'n afwyzend antwoord namelyk, ging vergezeld van enige karakteristieke byzonderheden, en ik houd me overtuigd dat de scène - 'n scène wás het, daar ik driftig werd - door de heer v. L. aan vrienden en betrekkingen is meegedeeld.’ (vw vi, p. 377-378; cf. brief van het Eerste-Kamerlid Hartsen aan Van Lennep d.d. 22 december 1859, vw x, p. 177 en m.'s brief aan V. Bruinsma d.d. 11 februari 1880, vw xx, p. 324).