Ouwetyd & Kopperlith

In de Woutergeschiedenis de naam van het kantoor op de Keizersgracht te Amsterdam waar Wouter kwam te werken (aangekondigd in Idee 1121, vw vii, p. 101; verder Idee 1187 e.v., vw vii, p. 282 e.v.). Ouwetyd & Kopperlith handelde in ‘katoentjes’. De beschrijving van dit kantoor gaat ten dele terug op herinneringen van m. aan zijn eigen tijd bij de firma *Van de Velde in 1835-1838.

Wouters gedachten op zijn eerste werkdag bij de firma, beschrijft m. als volgt:

‘Dat is de god des Koophandels, dacht Wouter. Zou nu zo'n god ook begonnen zyn met leerlingetjes op 'n kantoor te worden? Hoe lei men het toch aan in 't oude Griekenland, om iets te worden in de wereld?’ (Idee 1191, vw vii, p. 296)