Olpen, Abraham Isaac van-

geb. 1800, vertrok in 1823 als commies naar Java, werd later hoofdcommies ter Algemene Secretarie. In 1834 werd hij resident van Ternate, in 1843 van Menado. dd. heeft na zijn aankomst in Menado in april 1849 één maand onder Van Olpen gewerkt voordat deze (op eigen verzoek) uit zijn functie werd ontheven. Na het vertrek van Van Olpen heeft dd. zelf enkele maanden de functie van resident waargenomen (Paul van 't Veer, Het leven van Multatuli, 1979, p. 224 en p. 226). Van Olpen werd opgevolgd door R. Scherius. In 1850 nam hij ontslag uit 's lands dienst.