Naber, Samuel A.-

1828-1913, directeur van het gymnasium Willem iii te Batavia, sedert 1871 hoogleraar klassieke talen te Amsterdam, auteur van letterkundige en opvoedkundige werken. Op 6 september 1860 schreef hij zijn ouders dat de enkele exemplaren van de Max Havelaar die er in Batavia waren, ‘verslonden’ werden. Na lezing van het boek is hij enthousiast, maar spreekt van ‘dat ongelukkige slot’ (wsch. Familie-correspondentie van Johan Willem Anton Naber 1819-1876, bewerkt door Johanna W.A. Naber, s.l., 1936).