Mecklenburg

adellijk geslacht, tot in de 19e eeuw berucht vanwege hun onderdrukking van de bevolking. Een voorbeeld hiervan is de herinvoering van de lijfstraf na de landdag-ontbinding van 1849.

Het doel van onderwijs is ‘Verlichting, Verfyning, Beschaving, Ontwikkeling, Veredeling’ schrijft m. in Idee 836, hierin ‘spreekt me zelfs geen Mecklemburger jonker tegen’:

‘De ridders van den stok zyn in deze stelling - tot hun verwondering misschien - geheel aan myn zy. Toch noopt me die verwondering tot enig bewys. Ziehier. Een Mecklemburger “onderdaan” die den allergnädigst uitgedeelden Prügel niet alleruntertänigst aanneemt, en in plaats daarvan z'n heer een pak slaag geeft, zal door dezen worden gehouden voor 'n verdammt grober Kerl. “Verdammt” beduidt zeer, en “verdammt grob” is alzo de superlatief van grof.’ (vw iv, p. 565)