Masson, Michel-

ps. van Auguste Michel Benoît Gondichaut, 1800-1883, Frans schrijver die in 1833 in Parijs een bundel vertellingen publiceerde onder de titel Daniel de Lapidaire ou les contes de l'atelier.

Aan één van de verhalen hieruit, Le grain de sable, ontleende m. de intrige van zijn Vorstenschool. Aan C. Busken Huet schrijft hij op 14 november 1867 hierover:

‘Myn drama ligt daar nog altyd onafgewerkt. Het deugt niet, en zal niet deugen. In weerwil ik een soort van intrigue ontleen aan een verhaaltje dat ik in myn jeugd las (van Michel Masson) kan ik er geen spanning in brengen.’ (vw xii, p. 489)

(Lit. Jozef Staes, Lof en Blaam, Antwerpen, 1892; H.H.J. de Leeuwe, Multatuli, het drama en het toneel, Amsterdam, 1950, p. 121-122)