Korteweg, Diederik Johannes-

1848-1941, van 1881 tot 1918 hoogleraar wiskunde te Amsterdam. Hij wees m. op enkele fouten in zijn kansberekening in de Millioenen-studiën (vw xvii, p. 509-512). m. erkende het gelijk van Korteweg, maar bekende hem op 4 maart 1879 dat hij de correcties in de herdruk niet had doorgevoerd: ‘Ik was by de korrektie te lam om de verbeteringen (of verbetering) er in te brengen waarop gy me opmerkzaam hebt gemaakt.’ (vw xix, p. 746). Er ontstond een hartelijke correspondentie tussen hen, waarin onder meer Kortewegs De wiskunde als hulpwetenschap. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Universiteit van Amsterdam, den 10 October 1881 uitgesproken besproken werd (brief van m. aan Korteweg d.d. 15 oktober 1881, vw xxi, p. 476-477). In Over Specialiteiten (vw v, p. 609) verwijst m. in zijn betoog over de onnauwkeurige werking van ons kiesstelsel naar Kortewegs Réflexions, calculs et solutions particulières à propos du calcul des probabilités sur les votes (1874).