Koningin-Moeder

personage uit m.'s *Vorstenschool. Over haar zwijgzame karakter schrijft m. in een aantekening bij Idee 930:

‘Om voor den lezer [koningin] Louise's uitboezemingen niet te verbrokkelen, heb ik slechts nu-en-dan 'n enkel woord in den mond der Koningin-Moeder gelegd. By 'n voorstelling evenwel, houde men in 't oog dat de meestal in zwygen bestaande rol van deze persoon, uit 'n oogpunt van kunst zeer gewichtig is. Haar zwygen vereist in de toneelspeelster meer studie dan 't spreken van de meeste anderen. (...) De Koningin-Moeder mag en kan rechtstreeks geen effekt teweegbrengen, maar ze moet meewerken aan 't effekt der woorden van Louise, of méér nog: ze moet dit effekt mogelyk maken.’ (vw vi, p. 375-376)