King Lear

mythische koning van Engeland, hoofdpersoon van het drama King Lear van Shakespeare. Koning Lear had drie dochters; de jongste, Cordelia, was mooi en wijs, de beide anderen waren lelijk en slecht. Toen de oude koning zijn land wilde verdelen onder zijn dochters, vleiden de beide oudsten hem, de jongste deed dit niet en werd onterfd. De oudsten behandelden hun vader vervolgens zo slecht, dat hij naar Cordelia, inmiddels getrouwd met de koning van Frankrijk, vluchtte. Hij wordt door haar opgenomen; zij gaan samen te gronde. Eén van de kleurprenten die Wouter van dokter Holsma gekregen heeft, stelt King Lear voor, ‘die er heel verdrietig uitzag, en z'n leed scheen te willen verzetten door met 'n soort harlekyn [King Lears nar] gehurkt in 'n hoekje te zitten’ (Idee 1049, vw vi, p. 424-425).