Kappler, August-

1815-1887, geb. te Mannheim, auteur van Erlebnisse und Erfahrungen während eines 43-jährigen Aufenthalt in der Kolonie Suriname (1881; in 1883 vertaald door Postel).

In een brief aan J.H. de Haas d.d. 6 februari 1884 prijst m. dit boek, dat hij onlangs aangeschaft heeft:

‘en zie, zelden beantwoordde een boek zoo volledig aan 't verlangen van den kooper als dàt werk. Die Kappler levert waar voor 't geld! (...) Ik lees met wantrouwende attentie, en moet erkennen dat ik hem nergens betrapte op onwaarheid.’ (vw xxiii, p. 79)