Jorissen, Eduard Johan Pieter-

1829-1912, Nederlands godgeleerde, rechtsgeleerde en publicist, groot redenaar. Over de rede die hij bij de dood van de staatsman Thorbecke in Groningen hield, is m. niet enthousiast in Idee 977:

‘'t Ding is, gelyk al de hedendaagse thorbeckery, vol winderige frazen, maar wat Thorbecke byzonders verricht heeft, staat er alweer niet in. (...) Ik vraag wat we van Thorbecke moeten denken, wanneer een begaafd man, als waarvoor we den heer Jorissen houden mogen, genoodzaakt is z'n toevlucht te nemen tot zulke dichtlievende-genootschapspraatjes, om de verdiensten van z'n held in 't licht te stellen? (...) De hele lofrede is 'n rede vol lof zonder reden. Eén geschal en gebral - Helmers! - over niemendal.’ (vw vi, p. 204-206)