Jonckbloet, G.-

1848-1926, pastoor te Batavia, publiceerde in 1894 het boek Multatuli. Hij droeg het op aan ‘de Nederlandsche jongelingschap’, met het doel m. van zijn voetstuk te stoten en de verderfelijke invloed van zijn geschriften op de jeugd enigszins in te dammen. Voor dit boek reisde Jonckbloet in 1890 naar Rankas Betoeng om daar de archiefstukken te bestuderen. Hij geldt als één van de eerste Multatuli-biografen, zij het een uiterst kritische.