Huurfraze

woord door m. bedacht in de betekenis van het citeren van andermans *frazen (holle praatjes):

‘Myn vreugde over 't woord huurfraze vindt haar grond in de hoop dat dit woord zelf tot fraze zal verheven worden, en dat nog na veel eeuwen deze of gene woordenkramer zal worden doodgeslagen met een verpletterend: “je redenering rydt op huurknollen... gelyk de grote Multatuli zo wél gezegd heeft.” Similia similibus! [Lat. = het gelijke door het gelijke]’ (Over Specialiteiten, vw v, p. 493)