Hotz, Albert Paulus Hermanus-

Rotterdam 1855 - Cologny 1930, zoon van Jacques Cornelus Paulus Hotz en Geertruida Johanna Amalia Pino Post. Directeur van de te Londen gevestigde handelsvereniging J.C.P. Hotz & Son (met een filiaal in Rotterdam). Later werd hij Nederlands consulair ambtenaar te Beiroet.

m. maakte grote indruk op Albert Hotz, toen hij tijdens een bezoek aan de familie Hotz voor Albert en een vriendje een ‘Lijst van dieren in de menagerie van den Heeren Albertus Janusius en Comp.’ samenstelde, waarschijnlijk bedoeld als beschrijving bij Alberts postzegelverzameling. Deze humoristische lijst beschrijvingen (nr 1: ‘1 Papagaai die op de koord danst.’, nr. 2. ‘1 reiger met hangooren.’, nr. 3/4 ‘2 slangen zonder staart.’ etc.) werd in 1904 door W.G. van Nouhuys met een inleiding van Albert Hotz, gepubliceerd in De Amsterdammer (24 januari; vw xi, p. 132-136).

Albert Hotz bezocht m. in Rotterdam tijdens diens voordrachtentournee in 1880. m. schrijft Mimi over hem: ‘Albert maakte op my 'n hoogst aangenamen indruk. Hy is zeer gedistingeerd van voorkomen en manieren.’ (10 januari, vw xx, p. 193).