Holland op z'n Smalst

de duinen tussen het IJ en de Noordzee, die in 1872 werden doorgegraven voor de aanleg van het Noordzeekanaal. Hierbij werd het IJ ingepolderd (*Bredius). m. noemt Holland op z'n Smalst in Idee 249 (vw ii, p. 460).