Hogendorp, Carel Sirardus Willem, graaf van-

1788-1856, geb. in Bengalen, luitenant van de kurassiers in Napoleons dienst bij Friedland, adjudant van maarschalk Gouvion St. Cyr op de tocht naar Rusland, resident van Buitenzorg in 1818, vice-president van de Raad van Indië en van 1840-1841 gouverneur-generaal ad interim.

In 1844 kreeg hij de stukken over dd.'s *kastekort in Natal ter beoordeling. Hij verwonderde zich erover dat een ondergeschikte ambtenaar op ‘zulke eene toon den Gouverneur vermag te schrijven’ (vw viii, p. 396).