Hobbel, Jan-

1857-1931, secretaris van de vereniging Het Vrije Woord te Rotterdam.

Hij publiceerde in 1883 de brochure Socialistisch Onverstand, waarin hij onder meer Domela Nieuwenhuis aanvalt. In een brief aan Mansholt d.d. 24 februari 1885 schrijft m. hierover, dat deze aanval persoonlijker is ‘dan by ernstige polemiek wenschelyk is’ (vw xxiii, p. 271).

In 1884 was Hobbel één van de mensen die m. verdedigde tegen het artikel ‘Tegen Multatuli’ in *De Protestant. *H.J. Betz