Hanna

personage uit *Vorstenschool, naaister van beroep en bezit alle eigenschappen die de ‘kleine’ burger sieren: ze is naïef, eerlijk, hulpvaardig, actief, onbeschroomd, trots op haar beroep en wars van verraad en intrige.

In Idee 989 gaat m. in op een (anonieme) recensie van Vorstenschool in de nrc van 1872, waarin het personage Hanna lof kreeg toegezwaaid. ‘'t Mens zal er mee verlegen zyn’, reageert m. hierop, waarna hij in Idee 991 laat zien dat ‘den nieuw-rotterdamschen politieken kunstcritikus’ het personage Hanna op andere gronden dan de zijne, waardeert (vw vi, p. 231-232).

(Lit. H.H.J. de Leeuwe, Multatuli, het drama en het toneel, Amsterdam, 1950, p. 90-94, 97-102, 109, 123)