Gorkom, Wilhelm Johan van-

1827-1888, leraar op verschillende kostscholen, vanaf 1875 superintendant van onderwijs in de Zuidafrikaanse republiek Transvaal en vanaf 1878 schoolopziener te Leiden en Goes. Hij publiceerde over het Indische staats- en bestuursbeleid.

In een rede voor de ‘Vereeniging tot nut van den Javaan’, bekritiseerde hij de Max Havelaar. m. bekritiseert op zijn beurt deze lezing in de Ideeën 937 (vw vi, p. 116) en 942 (vw vi, p. 130). Hij meende in eerste instantie dat de spreker een moderne dominee was (wsch. denkt m. hier aan dominee Gerrit van Gorkom, 1833-1905), maar hij excuseerde zich later voor deze vergissing in een noot bij Idee 937 (vw vi, p. 377); in een noot bij Idee 940 voegt hij hier wel aan toe: ‘Maar 'n zeer yverig voorvechter van 't modernismus was-i wél, en daarop komt hier eigenlyk de zaak neer.’ (vw vi, p. 378).