Geus, A.J. de-

publiceerde in 1875 de brochure Eenige bedenkingen tegen Multatuli's Vorstenschool. Hij meende dat in de rol van koningin Louise alleen m.'s eigen overtuigingen werden neergelegd. Op deze bekrompen opvatting van de Louise-rol werd geageerd in Het Nieuws van den Dag (11 april 1877; vw xvii, p. 633-637) en door Jan ten Brink in Het Vaderland (15 april 1877; vw xvii, p. 651). *Calcar-Schiotling.