Escobarse huichelary

(escobarderie: jezuïetenstreek, slinks bedrog) m. noemt het opzettelijk verwaarlozen van zijn Max Havelaar, nadat de rottingstraf voor de inlanders onder invloed van dit boek was afgeschaft, ‘Escobarse huichelary’ (noot 141 uit 1881 bij de Max Havelaar, vw i, p. 362). Het woord escobarderie werd bedacht door de Franse filosoof Pascal, n.a.v. zijn kritiek op het werk van de Spaanse jezuïet Antonio Escobar-y-Mendoza (1589-1669), waarin een strenge moraal werd verdedigd.