Emollients

(Fr. verzachtende middelen) In het tweede hoofdstuk van Over Specialiteiten vervolgt m. het in het in het eerste hoofdstuk aan de orde gestelde maatschappelijk geaccepteerde gebruik van *‘frazen’ om: ‘onder vals voorgeven van overbodigheid, de aandacht van een onjuiste redenering af te leiden’. Hij schrijft dat voor het genezen van deze ‘ziekte’, zwaardere ‘medicamenten’ dan émollients nodig zijn:

‘(..) na zó dikwyls myn krachten vruchteloos beproefd te hebben aan 't uitroeien der frazenziekte, was ik eindelyk wel genoodzaakt myn geluk te beproeven met cautères [=een schroei-ijzer, gebruikt om wonden dicht te branden] van spot.’ (vw v, p. 492)