Crisafulli, Henri-

vertaalde in 1876 samen met *A.J. Nieuwenhuis de Max Havelaar voor het eerst in het Frans.