Broens jr., Gerrit-

1813-1880, uitgever en journalist, hoofdredacteur van Het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad en van de *Omnibus, dat door hem gefinancierd werd. Broens publiceerde onder het ps. Hagiosimandre. Zijn stukken voor Het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad bundelde hij in Papillotten van Oom Geurt (1862), waarin ook m.'s satire Japanse Gesprekken werd opgenomen, die al eerder in Het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad was geplaatst. Van Broens zelf werden hierin opgenomen: Grillen van Gijsbert Karel Bamboe (1862): 1. Die Dominee; 2. Koffy-ontmoetingen en koffy-ontboezemingen; 3. Koffy-wensch aan de firma Last & Co; 4. Koffy-nieuwtjes. De bundel (2 dln.) werd niet in de handel gebracht, maar werd alleen onder vrienden verspreid.

Op 2 november 1861 verscheen bij R.C. Meijer Broens' brochure Max Havelaar! Een beroep op de Nederlandsche vrouwen (ook verschenen in Het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, 6 december 1861; ook opgenomen in Papillotten van Oom Geurt), waarin Broens de Nederlandse vrouwen opriep om m. financieel te steunen. In Het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad van 6 december 1861 herhaalt hij, teleurgesteld door het feit dat hij nauwelijks respons heeft gekregen op zijn brochure, deze oproep:

‘Het was niet een beroep om aan Multatuli Geld, maar om hem door dit middel Regt te verschaffen. Want dit is kostbaar. Het Regt is duur, vreesselijk duur, en daarom beriep ik mij op u, Nederlandsche vrouwen! Daarom schreef ik die brochure. Ik hoopte veel, zeer veel hulp van u, rijke en magtige vrouwen, waarvan er zoo velen hier worden gevonden.’ (vw x, p. 522)