Bommelerwaard, De-

vroeger een eiland van Zaltbommel, tegenwoordig naam van de streek rond Zaltbommel tussen Maas en Waal. Dit gebied overstroomde tijdens de watersnood van 1861 en kreeg toen bezoek van koning Willem iii. In Wijs mij de plaats schrijft m. te hopen dat de ramp in de Bommelerwaard de Nederlanders gevoelig zal maken voor overstromingen die tezelfdertijd op Java plaatsvinden. Velen zullen echter denken: ‘Hoe jammer nu, niet waar, dat juist op 't vernemen van die ramp, de weldadigheid hier-te-lande is uitgeput door 't voorzien in eigen nood! Wat zou de mare van de ellende ginder ons getroffen hebben als wy niet óververzadigd waren - letterlyk geabreuveerd - van taferelen, even waterig.’ Maar: ‘Er is een stem in den Javasen watersnood, die den Nederlander toeroept: “Wy zyn van gelyke beweging als gy!”’ (vw i, p. 486-487). In de Minnebrieven geeft Fancy te kennen dat zij graag naar de Bommelerwaard zou verhuizen: daar worden de mensen tenminste geholpen (vw ii, p. 55).