Bayon(n)aise, la-

Frans oorlogsschip, dat in 1849 op de rede van Menado lag. dd. ontving de officieren van het schip in zijn huis en maakte met hen een rit naar Tondano (noot bij Nog-eens: vrye-arbeid, vw v, p. 472). *Jurien de la Gravière