Annonce van een bierbrouwer

n.a.v. Thorbeckes verklaring, dat hij niet behoorde tot de Liberale Partij (1862), schrijft m. in Idee 321:

‘Ik verwacht nu 'n annonce van dezen of genen bierbrouwer: ‘Heel ondankbaar voor 't genoten vertrouwen, en vervuld van minachting voor de dwazen die myn extract kochten, voel ik my gedrongen ter kennisse te brengen van 't geëxtraheerd publiek, dat ik niet behoor tot de party die enige waarde toekent aan 't Malz, dat ik met liberaal-kwistige hand toediende aan elk die gek genoeg was om my te geloven, toen ik nog niet in 't bezit was van de buitenplaats, waarvan ik dit program doe uitgaan.’ (vw ii, p. 502)