Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

1 april 1867

van

Multatuli

aan

Julius de Geyter (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868 (1979)

terug naar lijst

* 1 april 1867

Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)

De Geyter solliciteerde in deze dagen naar een post als griffier. Vgl. Ger Schmook: Multatuli in de Vlaamse gewesten (Antwerpen 1949) blz. 123.

Keulen, Maandag morgend

beste de Geyter! Alleen een groet, en een zeer hartelyke. By alle lieve indrukken, die my ten deele vielen, dacht ik aan U die dat bewerkte. Neem dit niet als een brief, 't is een groet alleen aan U en uwe vrouw. De 35994 andere punten komen later. Ik kan heden niet schryven Zoudt ge heden naar Brussel zyn? Zou 't u baten? Zou 't goed voor U wezen Antwerpen te verlaten? Ik ben een beetje bekommerd over dat alles. Dit briefje is alleen een groet. Anders niet. Adieu, lieve goede beste de Geyter. Reken er op dat ik u zeer lief heb, meer dan gy vordert, maar niet meer dan ge verdient.

Uw DD.

Groet zoodra ge kunt Mattioni, V. Straelen en al wat denken durft. Ik kan niet ieder afzonderlyk bedanken, maar wel voel ik dankbaarheid voor alles. Ik begryp dat ge Antwerpen lief hebt. Groet ook v. Maanen, en zeg hem S.V.P. dat ik hem dankbaar ben voor de reis naar den Kinderdyk.