Multatuli.online

Archief parafernalia

Deense reclame voor Max Havelaar bananen (niet nader gedateerd (1990))

Deurbel van Multatuli's huis in Nieder-Ingelheim (niet nader gedateerd (19e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 4 nummer: 22176419440005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990

aanvullend inhoudelijk commentaar De deurbel van M. van het sterfhuis in Ingelheim [Jongstra Multatulianen, p.164]


Envelop gericht aan Christina Bremer 'prima-donna al teatro di Chioggia presso Venezia' (1 maart 1870)

Globe van Multatuli (niet nader gedateerd (19e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 18 nummer: 22176379930005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990


Graflint van Marie van Berlekom voor Multatuli (niet nader gedateerd (19e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 7 nummer: 22176415850005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990

aanvullend inhoudelijk commentaar Graflint van deze vriendin van M. [Jongstra Multatulianen, p.121]


Het bureau van Multatuli (niet nader gedateerd (19e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 6 nummer: 22176313720005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990

aanvullend inhoudelijk commentaar Het bureau van M. dat hij ten geschenke kreeg op zijn 55ste verjaardag en tevens t.g.v. van de première van Vorstenschool [Jongstra Multatulianen, p.165]


Katheder standaard die Multatuli bij lezingen gebruikte (niet nader gedateerd (19e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 2 nummer: 22176402120005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990

aanvullend inhoudelijk commentaar De kathederstandaard van M., wat hij gebruikte bij lezingen [Jongstra Multatulianen, p.166]


Koffertje van Multatuli (niet nader gedateerd (19e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 3 nummer: 22176378650005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990

aanvullend inhoudelijk commentaar Het reiskoffertje van M. [Jongstra Multatulianen, p.166]


Lidmaatschapskaart van het genootschap Tandem! op naam van D.J. Korteweg (12 maart 1878)

Map van H. Kolb met brieven Multatuli aan Wenzelburger (niet nader gedateerd (1892))

Multatuli-portret op de sofa waarop hij is overleden (niet nader gedateerd (1971))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OK 50 nummer: 22221843520005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: 1971


Multatulimuseum, zolder (niet nader gedateerd (20e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 10 nummer: 22176423400005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: 19XX


Passepartout van Groepsportret Prof. P.H. Schout, Prof. B.H. Pekelharing, W. Pekelharing, mevr. S. Pekelharing en mevr. Pekelharing-Barends' (niet nader gedateerd (1898))

Pendule van Multatuli (niet nader gedateerd (19e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 1 nummer: 22176362110005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990

aanvullend inhoudelijk commentaar De pendule van M., een geschenk van de Toneelgroep van de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg t.g.v. de première-opvoering van Vorstenschool


Portefeuille van Tine (niet nader gedateerd (19e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 13 a-b nummer: 22176367090005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990

aanvullend inhoudelijk commentaar De geborduurde portefeuille van Tine [Jongstra Multatulianen, p.165]


Psychatomometer (Zielenstofmeter) (niet nader gedateerd (20e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E IM 28 nummer: 22176367290005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: 20e eeuw (reproductie), circa 1900 (origineel)


Schaakstukken van Multatuli (niet nader gedateerd (19e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 16 nummer: 22176371070005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990

aanvullend inhoudelijk commentaar Het houten doosje met schaakstukken van M.'s schaakspel [Jongstra Multatulianen, p.164]


Sofa waarop Multatuli gestorven is (niet nader gedateerd (20e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OK 38 nummer: 22221822010005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: 20e eeuw (reproductie), 20e eeuw (origineel)


Sofa waarop Multatuli stierf (niet nader gedateerd (19e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 15 nummer: 22176338200005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990

aanvullend inhoudelijk commentaar De sofa van M. waarop hij stierf [Jongstra Multatulianen, p.167]


Solitaire spel van Multatuli (niet nader gedateerd (19e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 14 a-b nummer: 22176363420005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990


Urn van Mimi (niet nader gedateerd (20e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 17 nummer: 22176348970005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990

aanvullend inhoudelijk commentaar De urn van Mimi [Jongstra Multatulianen, p.166]


Urn waarin Multatuli's as jarenlang werd bewaard (niet nader gedateerd (19e eeuw))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E OM 5 b nummer: 22176364710005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: circa 1990

aanvullend inhoudelijk commentaar De urn van M. waar zijn as jarenlang in zat [Jongstra Multatulianen, p.168]


Vlag van de Arbeiderstoneelvereeniging Multatuli (niet nader gedateerd (1937))

Gegevens Allard Pierson (UBA): Hs. XLV E IM 30 nummer: 22176402270005131, (bruikleen Multatuli Genootschap), datering: 20e eeuw (reproductie), circa 1937 (origineel)Terug